Ändrade tider i porttelefonen

Vi har ändrat tider när porttelefonen fungerar för att förhindra busringande och att obehöriga försöker ta sig in i portarna sena kvällar.

Porttelefonen stängs av mellan 23.00 och 06.00 

För att inte bli störd pga. eventuellt busringande så stängs porttelefonen av automatiskt mellan 23.00 och 06.00. Eventuella gäster/besökare får kontakta er via telefon.

The intercom at the front door is switched off between 23.00 and 06.00

In order not to be disturbed due to jokers fooling around, the intercom is automatically switched off between 23.00pm and 6.00am. Any guests/visitors may contact you by telephone.