Andrahandsuthyrning

Om du som medlem har behov av att tillfälligt hyra ut din bostad så har du möjlighet att göra det om det finns giltiga skäl och om det inte gäller för en kortare period än sex månader.

Styrelsen beviljar inte andrahandsuthyrning till en juridisk person, alltså till ett företag, utan enbart till fysiska personer där personnummer kan anges. Det finns även ett antal ytterligare bestämmelser att förhålla sig till vid andrahandsuthyrning och de framgår i stort här nedan.  

Bestämmelserna grundar sig i vad som framgår av bostadsrättslagen samt praxis från hyresnämnden.

Styrelsens samtycke krävs

För att hyra ut i andra hand måste du ha styrelsens godkännande och ansökan ska vara skriftlig till, styrelsen@brfsilverdalsbacken.se

I ansökan skall det framgå:
  • Varför lägenheten ska hyras ut,
  • till vem den ska hyras ut (namn och personnummer) och
  • under hur lång tid du vill hyra ut den.
  • Det skall även framgå kontaktuppgifter till andrahandsgästen i form av adress, telefon och e-postadress samt
  • kontaktuppgifter till dig själv under tiden andrahandsuthyrningen pågår.

Styrelsen beviljar tillstånd för andrahandsuthyrning för sex månader i taget. Önskas längre tid måste ny ansökan lämnas in.

Beslut om andrahandsuthyrning fattas vanligen på nästkommande styrelsemöte. Besked senast en månad efter korrekt ifylld ansökan.

Av Bostadsrättslagen framgår att en bostadsrättsinnehavare endast får upplåta sin lägenhet i andra hand med styrelsens tillstånd. Alla självständiga upplåtelser av lägenheter anses i lagens mening vara andrahandsuthyrningar, oavsett om de endast är på kort tid eller om den som nyttjar lägenheten inte betalar någon hyra.

Tillstånd till andrahandsuthyrning ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för uthyrningen och föreningen inte har befogad anledning att säga nej till upplåtelsen.

Airbnb

Airbnb är exempel på vad som anses som andrahandsuthyrning och där man måste söka tillstånd hos styrelsen. Varje enskilt fall prövas för sig och det finns fall där hyresnämnden har gett föreningar och hyresvärdar rätt att neka andrahandsuthyrning som Airbnb eftersom giltigt skäl saknats.

Styrelsen kommer inte att godkänna uthyrningar som är kortare än sex månader eller uthyrning som är längre men där giltigt skäl för uthyrning saknas. Vad som är giltigt skäl stadgas i Bostadsrättslagstiftningen samt bestäms utifrån praxis.

Det kan vara bra att känna till att Skatteverket anser att Airbnb är näringsverksamhet och att likställa med hotellverksamhet vilket skall beskattas enligt samma regler som näring och därmed skall uthyraren registrera sig och betala in moms till Skatteverket. 

Konsekvenser

Hyr du ut lägenheten utan styrelsens godkännande riskerar du att i slutändan förverka nyttjanderätten till lägenheten. Föreningen har då rätt att säga upp dig för avflyttning.

Vid godkänd andrahandsuthyrning gäller det godkännandet specifikt för den namngivne hyresgästen. Skulle andrahandsgästen flytta ut i förtid och du är i behov av en ny hyrestagare måste en ny ansökan skickas till styrelsen. Om en annan person än den som står i avtalet bor i lägenheten kommer detta att ses som en icke godkänd andrahandsuthyrning.

Du bör vara ute i god tid med att ansöka om godkännande hos styrelsen eftersom varje enskilt fall prövas för sig.

Avtal mellan dig och andrahandsgästen

Den som hyr din lägenhet i andra hand blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. Bestämmelserna i hyreslagen gäller och du bör ha ett skriftligt hyresavtal. Tänk på att du som bostadsrättsinnehavare fortfarande ansvarar för skötsel och för lägenhetens skick gentemot föreningen. Du kan som privatperson begära en kreditupplysning på andrahandsgästen om du är osäker på personens betalningsförmåga. Det går även att ta ut en deposition av andrahandsgästen.

Parkering, garageplats och förråd

Tänk på att endast medlemmar i föreningen kan köa till och hyra parkering, garageplats eller förråd. Det är tillåtet att andrahandshyresgästen hyr även detta av förstahandsgästen om denne disponerar något av ovanstående. Underrätta styrelsen i samband med att du ansöker om uthyrningen att du avser att behålla köplats till parkering, garage eller förråd och att andrahandsgästen kommer att hyra även detta. Detta skall även särskilt avtalats mellan dig och andrahandsgästen.

Det är endast den som hyr din lägenhet som kan hyra din garageplats, parkeringsplats eller ditt förråd.

Det är inte tillåtet att enbart hyra ut garage- eller parkeringsplats till utomstående som inte också hyr en lägenhet i föreningen. 

Till dig som är andrahandshyresgäst

Även om du inte är medlem vill vi att du skall känna dig som en del av föreningen när du bor här. Självklart är du välkommen på våra gemensamma aktiviteter och tveka inte att höra av dig till styrelsen om du har frågor eller funderingar.

Här hittar du kontaktuppgifter till oss i styrelsen.

Hittade du inte det du sökte?

Tyvärr händer det att information saknas eller inte är uppdaterad. Om du saknar du något, eller om något inte stämmer, skicka ett mejl och berätta, styrelsen@brfsilverdalsbacken.se