Gällande vår kollektiva tilläggsförsäkring

Vi hoppas att ni alla mår bra och att ni trivs i era bostäder här i vår förening. Vi vill ta tillfället i akt att informera er om ett beslut som har tagits av föreningens styrelse om att säga upp vår kollektiva tilläggsförsäkring gällande era bostadsrätter från och med 1 januari 2024.

Detta beslut har fattats med hänsyn till flera faktorer, framför allt de ekonomiska kostnaderna som vi riskerar att stå inför på grund av föreningens försäkringspremie och självrisk samt den ökade komplexiteten när det gäller skador på enskilda bostadsrätter. Det är många som blir involverade i ett skadeärende, både medlem, försäkringsbolag och styrelsen. Styrelsen håller för närvarande på att upphandla ny fastighetsförsäkring och vi har fler bolag att jämföra och välja mellan efter borttagande av den kollektiva tilläggsförsäkringen. Utöver ovan nämnda faktorer så täcker ett bostadsrättstillägg till er privata hemförsäkring ofta bättre värdet på den utrustning ni valt att installera i er bostad. (Framför allt om ni har valt att investera i väldigt standardhöjande sådana.)

Det är därför högst rekommenderat för varje bostadsrättsinnehavare att, utöver sin privata hemförsäkring, även teckna ett bostadsrättstillägg för att skydda sina egna tillhörigheter och sin bostadsrätt. För att få mer information om bostadsrättstillägg kontaktar ni ert försäkringsbolag där ni idag har er privata hemförsäkring.

Vi förstår att föreningens kollektiva tilläggsförsäkring har varit en viktig del av vår gemensamma trygghet, och vi vill försäkra er om att vårt beslut inte har tagits lättvindigt. Vi är dock övertygade om att detta beslut kommer att gynna både de boende och föreningen på lång sikt.

Har ni frågor eller funderingar kring detta beslut är vi mer än glada att ­svara på dessa.

Ni kan kontakta föreningens styrelse genom att mejla: styrelsen@brfsilverdalsbacken.se

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen