Enkät om laddstolpar i garaget

På årsstämman 29/3-2023 beslutades att laddstolpar ska installeras i garaget.

Nedan enkät kommer till era brevlådor snart.  Syftet med enkäten är att undersöka hur stort intresset är för el- eller hybridbilsladdning i garaget bland boende i BRF Silverdalsbacken.

Vänligen maila ifylld enkät till styrelsen@brfsilverdalsbacken.se eller lämna den ifylld till din portvärd senast 12 april.