Någon gång per månad levererar vi nyheter direkt till din inkorg med uppdateringar om föreningen, viktiga beslut och kommande evenemang.

Felanmälan för boende

Nedan finner du information om vart du ska vända dig om du vill göra en felanmälan på något som hör till fastigheten eller din bostad.

Anmälan av fel i fastighet

Upptäcker du ett fel i fastigheten eller allmänna utrymmen som inte är akut ska du i första hand kontakta styrelsen, styrelsen@brfsilverdalsbacken.se

Om felet är akut eller styrelsen inte är tillgänglig så kan du anmäla felet direkt till vår fastighetsskötare WIAB.

Ärenden vardagar, klockan 7:30–16:30

Telefonnummer: 08-80 20 40
E-post: info@wiabservice.se

Akuta ärenden utanför ordinarie öppettider

Telefonnummer: 08-657 64 64

Felanmälan mellan fredag 16:30 och måndag kl 07:30 ska endast användas i akuta ärenden. Ett ärende anses akut då det är risk för;

  • skada på person eller
  • allvarlig skada på egendom som
  • värme- eller vattenbortfall,
  • strömavbrott (ej byte av propp),
  • akuta stopp i avlopp och
  • vattenläckage.

För alla sorters felanmälningar innebär jourlarm en stor kostnad. Onödiga larm kan komma att debiteras den som gjort en jouranmälan. Om du är tveksam om det är nödvändigt att larma, kontakta först någon i styrelsen här.

Föreningen har ett avtal med Wahlings Installationsservice AB (WIAB) för fastighetsskötsel. WIAB genomför veckovis tillsyn av fastigheten och åtgärdar fel som rapporterats, förutsatt att de inte är akuta.

Om du är osäker eller har frågor angående felanmälan, är du välkommen att kontakta styrelsen för ytterligare vägledning. Det är viktigt att vi tillsammans arbetar för att upprätthålla kvaliteten och trivseln i vår bostadsförening.

När ska jag göra en felanmälan?

En felanmälan kan omfatta en rad olika ärenden, såsom skador efter inbrottsförsök i gemensamma utrymmen, krossade källarfönster, trasiga hissar, strömavbrott i trappuppgången, stopp i ett avlopp, problem att ansluta till internet eller att värmen inte fungerar.

Vem bekostar åtgärden av felet?

Vanligtvis är det din plikt som medlem att ta hand om reparationer och underhåll av din egen lägenhet. Föreningen tar ansvar för områden som rörstammar, vinden, fasader och yttertak. Fastän det kan vara utmanande att skilja åt föreningens och dina ansvarsområden, är en generell riktlinje att du ansvarar för ytskiktet i din lägenhet. Det innebär att du ansvarar för inredningen, såsom köksskåp, spis, kyl och frys. Dessutom har du oftast ansvaret för ”grenrör”, det vill säga rör som sträcker sig fram till stamledningarna för avlopp, vatten och elektricitet, så länge de befinner sig inom din lägenhet.

Ett besök av fastighetsskötaren kan medföra en kostnad. Innan arbetet utförs kan du givetvis få en uppskattning av kostnaden. Kontakta styrelsen om du är osäker.

Vem kan göra en felanmälan?

Det är innehavaren av lägenheten (ej andrahandshyresgäster) som ska göra felanmälan gällande fel i lägenheten.

Till vem gör jag felanmälan?

Fel i fastigheten och allmänna utrymmen

Upptäcker du ett fel i fastigheten eller allmänna utrymmen ska du i första hand kontakta styrelsen, kontaktuppgifter hittar du här.

Detta för att föreningen, eller den boende, annars kan debiteras extra kostnad för att åtgärda problemet. Men är inte styrelsen tillgänglig eller ärendet akut så kan du behöva kontakta någon av våra leverantörer.

Om felet är akut och styrelsen inte är tillgänglig så kan du anmäla felet direkt till vår fastighetsskötare:

Wiab Service AB, föreningens fastighetsskötare
Öppettider kontoret måndag – fredag 07:30–16:30
Telefonnummer: 08-802040
Eller skicka felanmälan till, info@wiabservice.se

Uppge var du bor, namn, adress samt bostadsföreningens namn och vad saken gäller. Larmoperatören ser i föreningens larminstruktioner vilka åtgärder som skall vidtas och agerar där efter. Endast akut annars kan den som anmäler komma att debiteras!

Med akuta ärenden avses till exempel:
  • Värme- eller vattenbortfall
  • Strömavbrott (inte byte av proppar eller el-bortfall i delar av lägenheten)
  • Akuta stopp i avlopp
  • Vattenläckage
Vid inbrott eller inbrottsförsök 

Först och främst ska en polisanmälan göras, sen ska du kontakta ditt försäkringsbolag. Har du även fått åverkan på lås och dörr ska du kontakta:

Gerts lås och larm, 08-354100
Trygga Hem i Sverige HB (dörrleverantör), 070-8300412

Felanmälan av hiss

Vår servicepartner KONE sköter underhåll av våra hissar. Är det något problem med en hiss eller ni upptäckt skadegörelse. Skriv upp i vilken port hissen är installerad och vad felet är. Kontakta sedan styrelsen här.

Felanmälan av Bredband och Telefoni

Ditt basabonnemang hanteras via föreningen via ett så kallat kollektiv tjänst. Tillval och felanmälan hanteras direkt av lägenhetsinnehavaren. Information och svar på de vanligaste frågorna om kollektivt bredband och tv och telefoni hittar du direkt hos Telia.

Du kan välja mellan att ringa dem på telefonnummer 020-202070 eller besöka deras hemsida för kollektiva tjänster, www.telia.se

När du som medlem är nyinflyttad i vår förening behöver du kontakta Telias Kundtjänst på nummer 020-202070 för att aktivera Bredband, TV och telefoni som ingår i hyran. TV-box och router ska finnas i din bostad.

När du som medlem flyttar ut ur vår förening behöver du kontakta Telias Kundtjänst på nummer 020-202070 för att säga upp ditt Bredband, TV och telefoni som ingår i hyran. TV-box och router ska finnas kvar då dess tillhör lägenheten, på så vis underlättar vi för nästkommande medlem.

Behöver du hjälp med skadedjur?

Föreningen har genom Trygg-Hansa ett avtal med Nomor gällande skadedjursbekämpning. Har du problem och behöver hjälp kontakta Nomor på nummer 0771-122 300 eller via deras hemsida, skadeanmalan.nomor.se

Hittade du inte det du sökte?

Tyvärr händer det att information saknas eller inte är uppdaterad. Om du saknar du något, eller om något inte stämmer, skicka ett mejl och berätta, styrelsen@brfsilverdalsbacken.se