Förändra uteplats och balkong

Om du vill göra större förändringar på din balkong eller uteplats behöver du tillstånd från styrelsen.

Det kan också behövas samtycke från grannarna, eller rentav myndighetsbeslut såsom bygglov för att genomföra detta.

Du får inte göra åverkan på husfasad

Du får inte borra eller på annat sätt göra hål i husfasaden utan styrelsens skriftliga godkännande. Det för att husväggen är uppbyggd i lager och när de punkteras finns risk att fukt tränger in och skadar husväggarna.

Det är heller inte tillåtet att måla husfasaden förutom på de platser där det är betongfasad. Kulör ska då användas som passar in med övriga husfasader. Godkännande behövs från styrelsen.

Inglasning av balkong

Önskar du att glasa in balkongen på din bostadsrätt, är det första steget alltid att ta kontakt med styrelsen. Det finns nämligen flera regler som måste följas innan byggnationen kan påbörjas.

Först måste du få ett godkännande av föreningen för inglasning av din balkong. Efter det måste lägenhetsinnehavaren själv söka bygglov. Styrelsen kan ge information om detta, och det är viktigt att ta reda på de specifika kraven.

Ansvaret för balkongen ligger egentligen på föreningen. Det innebär att om balkongräcket går sönder förväntas föreningen ersätta detta. Om en boende önskar glasa in sin balkong själv, krävs det ett avtal mellan den boende och föreningen. Detta avtal definierar ansvarsfördelningen.

Efter att arbetet är slutfört, rekommenderas en slutbesiktning för att säkerställa att arbetet har utförts enligt beställningen och i enlighet med gällande lagar. Detta steg bidrar till att säkerställa kvaliteten och överensstämmelsen med alla regler och föreskrifter.

Bygga altan

Vid önskemål om att bygga en altan i anslutning till din bostadsrätt ska alltid styrelsen först kontaktas för godkännande. Detta utifrån att möjligheten begränsas av föreningens stadgar, ordningsregler och eventuella nyttjandeavtal. Även om föreningen ger ett godkännande kan det krävas kommunalt bygglov. 

Är byggnationen av lite större karaktär kan även närmaste grannar behöva godkänna bygget.

Det är viktigt att ha i åtanke att man inte får göra åverkan på stenläggning, stenmur eller fasad. Altan behöver byggas ovanpå befintlig stenläggning och vara möjlig att ta bort utan att lämna spår på föreningens fastighet eller mark.

Styrelsen förbehåller sig rätten att neka altanbyggnation utifrån att ritningen påvisar att altanen skulle skilja sig markant från övriga altaner och utbyggnationer.

Bostadsrättsinnehavaren ansvar för underhåll och har ansvar för reparation eller återställning av föreningens fastighet och mark.

Kan ROT-avdrag utnyttjas för balkong eller altan

Nej, ROT-avdraget kan inte utnyttjas. Orsaken är att balkong och uteplats är föreningens ansvarsområde. En förening kan inte utnyttja RUT- eller ROT-avdrag. Du kan läsa mer om ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida, skatteverket.se

Hittade du inte det du sökte?

Tyvärr händer det att information saknas eller inte är uppdaterad. Om du saknar du något, eller om något inte stämmer, skicka ett mejl och berätta, styrelsen@brfsilverdalsbacken.se