Hemberedskap vid kris

Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som orsakat den.

På nyheterna pratas det mycket om krig och katastrofer och många känner oro även om Sverige är tryggare än många andra länder. Kommunen är ansvarig för att säkerställa att viktiga samhällsfunktioner som äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola fungerar även under en kris.

Som privatperson har du också ett ansvar. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som orsakat den. Du förväntas kunna klara dig själv i en vecka utan samhällets stöd vid ett strömavbrott. Därför är det klokt att öva och förbereda sig i förväg.

Tips för din hemberedskap
 • Radio med batterier eller vev/solceller.
 • Ficklampa och pannlampa med extra batterier.
 • Flaskor och dunkar med rent vatten.
 • Mat som inte kräver kylning eller frysning, som kan ätas direkt eller tillagas utan vatten.
 • Stormkök och bränsle, att helst använda utomhus.
 • Sovsäckar, filtar och varma kläder.
 • Tändstickor, stearinljus, värmeljus.
 • Fotogenlampa och bränsle såsom lampolja eller fotogen, med bra ventilation.
 • Alternativa värmekällor som drivs av fotogen, gasol, diesel eller ved.
 • Första hjälpen-kit och eventuella viktiga mediciner.
 • Hygienartiklar inklusive våtservetter, handsprit, blöjor och mensskydd.
 • Extra batterier och laddade powerbanks.
 • Kontanter ifall betalkorten slutar fungera.
 • En lista med telefonnummer till familj, anhöriga, grannar, sjukhus, kommun, räddningstjänst och elleverantörer.
Preppa för en vecka

Att ha hemberedskap innebär att kunna klara sig i en vecka utan samhällets stöd. Med rätt förberedelser kan du hantera svåra situationer bättre oavsett vad som inträffar. Gör en plan för hur du kan ordna vatten, mat, kommunikation och värme i din bostad under sju dagar, och anpassa det efter dina behov och förutsättningar. Är det något annat du eller dina närstående behöver en vanlig vecka?

När du är förberedd kan samhället fokusera på att hjälpa dem som har svårast att klara sig själva. Du som vanligtvis behöver stöd i vardagen har rätt att få hjälp även i en kris, men det kan se annorlunda ut och ta längre tid.

Förbered dig tillsammans med andra

I händelse av kris eller krig behöver vi alla hjälpas åt. Om du känner dina grannar blir det lättare att samarbeta och stötta varandra.

Trygghetspunkter i Sollentuna

Sollentuna kommun tillhandahåller platser som kallas Trygghetspunkter. De spelar en avgörande roll som centrala informationscentrum under kriser. Om ett område drabbas av strömavbrott, brist på värme eller vatten under en kortare eller längre period, kan trygghetspunkterna användas för att tillhandahålla grundläggande behov. Det inkluderar tillgång till dusch, toalett och en måltid mat för de som behöver det. Vid allvarliga situationer kan trygghetspunkterna även erbjuda en plats för övernattning. Dessutom kan de fungera som utlämningsställen för vatten, vilket är av stor betydelse under vattenbrist.

Sollentunas kommuns trygghetspunkter
 • Arena Satelliten, Allfarvägen 4
 • Rotebrohallen, Hertig Karls väg 17
 • Edsbergshallen, Edsbergs torg 1
Kommunen öppnar trygghetspunkter i följande situationer:
 • Stora elavbrott, avbrott i dricksvattenförsörjning och/eller omfattande störningar i kommunikationer, vilket kan innebära nedsläckning av mobilnät och/eller internet.
 • Naturkatastrofer såsom stormar, översvämningar eller skogsbränder i närområdet.
 • Spridning av smittsamma sjukdomar eller farliga ämnen som utgör en risk för befolkningen.
 • Vid hot om eller inträffade terrorattacker, krigsfara eller krigssituationer där säkerheten för medborgarna är hotad.

Läs mer om Sollentuna kommuns krisberedskap här.

Förnuft före rykten

Under en kris är källkritik avgörande för att undvika spridning av falsk information och för att fatta välgrundade beslut. Med korrekt källkritik kan man skilja mellan pålitliga och opålitliga källor, vilket är avgörande för att säkerställa att informationen som delas är korrekt och relevant. Detta minskar risken för panik och förvirring bland allmänheten och hjälper till att undvika spridning av rykten eller desinformation som kan förvärra situationen. Att vara kritisk till källor och verifiera informationen innan den sprids bidrar till att upprätthålla en känsla av trygghet och tillit till myndigheter och andra informationskällor under en kris.

Smarta strategier för att hantera kriser

Ha rätt sorts mat hemma

Att ha rätt sorts mat hemma är avgörande under en kris. Mat som tål rumstemperatur, kräver minimal energi att tillaga och liten eller ingen vattenåtgång är idealisk. Det är också viktigt att maten ger tillräckligt med energi, särskilt under svåra förhållanden.

Rent dricksvatten är en livsnödvändighet

Se till att ha minst tre liter per vuxen och dag tillgängligt. Om vattnets kvalitet är osäker måste du kunna koka det, eller på annat sätt rena det, för att göra det säkert att dricka.

Vid ett totalt avbrott i vattenleveransen finns inget dricksvatten att tillgå genom det ordinarie dricksvattenledningsnätet. Då behöver nödvattenförsörjningen omfatta kommuninvånarnas och de prioriterade verksamheternas behov av dricksvatten och vatten för grundläggande hygien. Förbered dig genom att införskaffa dunkar. Det finns till exempel mjuka hopfällbara dunkar som inte tar så mycket plats. Om vattnet står mörkt och svalt kan du förvara det i upp till sex månader.

Ta del av viktig information från myndigheter

Under allvarliga händelser är det nödvändigt att kunna ta emot viktig information från myndigheterna, så kallad varnings- och informationssystemet Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA).

Kanaler för VMA:
 • Radio och TV, såsom SR P4 och SVT,
 • från krisinformation.se via webb, app och i sociala medier,
 • som notis i apparna Sveriges Radios SR Play, krisinformation.se och 112 SOS Alarm,
 • som utomhuslarm, ibland kallat ”Hesa Fredrik”,
 • SMS eller
 • ringa 113 13 för information.
Du kan också besöka:
 • Kommunens hemsida sollentuna.se via webb, app och i sociala medier,
 • och msb.se (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) via webb och i sociala medier.

Vid akuta situationer är det viktigt att kunna larma 112 och hålla kontakt med dina anhöriga.

Vid strömavbrott

Vid strömavbrott under kalla årstider kan bostaden snabbt bli kallt. Samla familjen i ett rum, använd filtar för att isolera fönstren, täck golvet med mattor och bygg en koja under ett bord för att bevara värmen. Se dock till att vara försiktig med levande ljus för att undvika brandrisk.

Ha kontanter hemma

Om betalningssystemet eller kassasystemet går ner kan det vara svårt att köpa nödvändigheter som mat, medicin och drivmedel. Därför är det bra att kunna betala på olika sätt och ha tillgång till kontanter om det behövs.

En månadsförbrukning av mediciner

Om du är beroende av receptbelagda mediciner eller förbrukningsartiklar från vården är det klokt att ha en månadsförbrukning hemma. Det ger dig trygghet och säkerställer att du inte blir utan viktiga mediciner under en kris.