Laddplatser för elbilar

Nytt 2023 är att föreningen installerat 12 laddplatser för elbilar i garaget.

Svenska Charge Amps Aura laddar två bilar samtidigt med upp till 22 kW per uttag. Den är kompatibel med alla laddhybrider och elbilar på marknaden enligt tillverkaren. Till varje parkeringsplats med laddning finns en anslutningskabel med typ 2 kontakt. Laddboxarna låses upp med personlig id-tagg för laddning.

Hälften av installationskostnaden för dessa laddare är finansierade via Naturvårdsverkets laddbidrag Klimatklivet. Klimatklivet är ett investeringsstöd som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning.

Detta behövs för att få tillgång till p-plats med ladduttag
  • Att du har en elbil eller plugin-hybrid och egen laddkabel typ 2.
  • Att du har en garageplats i föreningen.

Skicka en förfrågan med ditt namn, adress (inklusive lägenhetsnummer), telefonnummer och e-postadress samt numret på din plats i garaget om du redan har en till styrelsen@brfsilverdalsbacken.se

Elbil eller plugin-hybrid har förtur till de 12 platser i garaget med laddare. Om alla platser i garaget är tecknade öppnas en kö som innebär att så fort en plats blir ledig tillfaller den till den som står först i kön för laddplats, därefter till övriga köande.

Kostnad för laddplatsen

Aktuell kostnad för plats i garaget med elbilsladdare hittar du på sidan, Våra parkeringsplatser.

Debitering av förbrukad el kommer ske per automatik via hyresavin från föreningens förvaltare MBF. Elavtalet på elbilsladdarna är rörligt elpris och debiteras i efterhand.

Platsinnehavaren ansvarar för att laddutrustningen. Exempelvis om det skulle bli någon skada på laddkabeln på grund av oaktsamt handhavande kan föreningen kräva ersättning.

Kom igång med din laddning

När din plats är redo kommer då att få ett mejl från styrelsen med nytt avtal för din plats i garaget, personlig id-tagg för laddning samt inloggningsuppgifter för din elbilsladdare. 

Starta laddning

Anslut laddkontakten till bilen. Lyft ladduttagets lock och anslut laddkontakten till uttaget.
Om RFID är aktiverat: Håll RFID-kortet framför RFID-läsaren en kort stund för att starta laddningen.

Avsluta laddning

Koppla bort laddkontakten från bilen och lossa kontakten från ladduttaget.

Statusindikeringar
StatusindikeringarUttagets ljus
Klar för laddningGrönt ljus
LaddarBlått ljus
Laddningen pausad av laddstationenBlått paustecken
Laddningen pausad av bilenBlått paustecken med bil
Laddningen klarGult ljus
Fel (se användarmanualen)Rött ljus
Charge Amps molntjänst

Med Charge Amps molntjänst får du kontroll över din laddning, övervaka din elkonsumtion och optimerar dina laddtillfällen. Som registrerad användare kan du logga in på tjänsten här: https://my.charge.space/

Har du problem med din laddare?

Kontrollera först att laddstationens ladduttag är fritt från synliga skador.

Kontakta sedan vår leverantör för support av laddstationen:

Newel AB
Vinthundsvägen 159
128 62 Sköndal
E-post: support@newel.se
Telefonnummer: 08-18 14 12

Är du i behov av service eller reparation ska du i första hand kontakta styrelsen via e-post, styrelsen@brfsilverdalsbacken.se

Läs mer om Charge Amps Aura
Hittade du inte det du sökte?

Tyvärr händer det att information saknas eller inte är uppdaterad. Om du saknar du något, eller om något inte stämmer, skicka ett mejl och berätta, styrelsen@brfsilverdalsbacken.se