Lägenhetsförråd

Till alla lägenheter hör ett lägenhetsförråd. Förråden finns på bottenplan och storleken på varje lägenhetsförråd är anpassat efter lägenheten som den tillhör.

Endast medlemmar i Brf Silverdalsbacken får tillgång till förråd och de får inte hyras ut externt. Storleken på förråd bestäms efter medlemmens storlek på lägenheten.

Förvaring av brandfarliga varor

Det är ej tillåtet att förvara brandfarliga varor som gasolflaskor eller brandfarliga vätskor i förråden. Detta gäller även tomma behållare!

Grovsopor körs till återvinningsstationen

Det är inte tillåtet att förvara grovsopor eller andra förrådsartiklar utanför sitt förråd eller i förrådsgångar.

Förebyggande av risk för skadedjur

För att förebygga risken för mal vid förvaring av kläder och textilier rekommenderas följande råd. Tvätta alltid textilierna innan förvaring och placera i tätförslutande påsar eller lådor. Var uppmärksam på kläder, mattor som du inte regelbundet använder, kontrollera dem med jämna mellanrum så undviker du framtida problem.

Hittade du inte det du sökte?

Tyvärr händer det att information saknas eller inte är uppdaterad. Om du saknar du något, eller om något inte stämmer, skicka ett mejl och berätta, styrelsen@brfsilverdalsbacken.se