Motion till stämma

En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma om hen begär det och i den ordning och inom den tid som är bestämd i föreningens stadgar.

För att på ett årsmöte kunna fatta ett beslut behöver man skriva en motion, som ska ha inkommit till styrelsen i därför avsatt tid.

Under årsmötet kan man diskutera saker under övriga frågor, men inte besluta.

Så här ska du skriva en motion
  • Rubrik vad det handlar om
  • Bakgrund till det motionen gäller
  • Presentera förslaget 
  • Formulera i att-satser vad du vill (yrkar på). Det måste vara tydligt, så att årsmötet kan svara ja eller nej. Är det flera förslag, gör flera att-satser, eller dela upp det i flera motioner.
  • Motionen måste undertecknas av förslagsställaren själv. Namnförtydligande är också viktigt. Det är bara medlemmar i föreningen som har rätt att motionera till årsmötet.

Mejla sedan din motion till styrelsen på, styrelsen@brfsilverdalsbacken.se

Du kan också lägga din motion i styrelsens postbox på Margreteborgsvägen 21.

Motionen kommer sedan att bifogas kallelsen till årsmötet, så att beslut kan fattas på stämman

Hittade du inte det du sökte?

Tyvärr händer det att information saknas eller inte är uppdaterad. Om du saknar du något, eller om något inte stämmer, skicka ett mejl och berätta, styrelsen@brfsilverdalsbacken.se