Ny lag kräver sortering av matavfall

Från och med den 1 januari 2024 införs en ny lag som kräver att allt matavfall ska sorteras separat i hela Sverige.

Målet är att maximera användningen av matavfall för att skapa biogas och biogödsel. I Sollentuna innebär detta att vi får lägre sophämtningskostnader när vi sorterar vårt matavfall.

Din potatisskal, kaffesump och äppelskrot är värdefulla resurser som kan omvandlas till användbara ändamål. Genom att använda SEOMs papperspåsar för matavfall och placera dem i det bruna kärl som kommunen tömmer, kan du bidra till att minska matsvinnet och främja hållbarheten.

Betydligt billigare för föreningen

I Sollentuna tillämpas en miljöstyrande avfallstaxa, vilket innebär att desto mer vi sorterar ut matavfall och förpackningar, desto lägre blir våra sophämtningskostnader. Att hämta matavfall kostar endast 1 krona per kilo, medan förpackningar är kostnadsfria att lämna på återvinningscentralen. Däremot kostar restavfall 6 kronor per kilo.

Stopp för matavfallskvarnar

Från och med den 1 januari 2024 förbjuds användningen av matavfallskvarnar för separat insamling av matavfall. Detta innebär att du som använder sådana enheter behöver hitta andra sätt att hantera ditt matavfall.

Visste du att?

  1. Genom att sortera ut ditt matavfall kan du sänka din bostadsavgift. Restavfall kostar sex gånger mer än sorterat matavfall.
  2. 10 bananskal kan bilda tillräckligt med biogas för att din bil ska kunna köra 1 kilometer!
  3. Matavfallet ger fosfor från biogödseln och en enda brun påse på 2 kilo kan ge tillräckligt för att odla havre till cirka 11 portioner havregrynsgröt.