Nycklar och nyckelbrickor

Styrelsen har det övergripande ansvaret för nycklar, nyckelbrickor och garagenycklar och eftersom i stort sett samtliga nycklar, nyckelbrickor och garagenycklar även fungerar till andra utrymmen i föreningen så gäller följande för föreningens medlemmar och lägenhetsinnehavare.

I framtiden kommer fysiska nycklar att försvinna som möjlighet för inpassering till fastigheten via entréportar. Styrelsen återkommer inom god tid innan den fysiska nyckeln tas ur bruk (avser portarna).

Utkvitterat nycklar, nyckelbrickor och garagesändare

Vid tillträde till lägenheten ska du ha fått en uppsättning nycklar och brickor av den tidigare lägenhetsinnehavaren. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att samtliga nycklar, nyckelbrickor och garagesändare skall kunna redovisas.

 • 3 st. nycklar övre lås (Tillhållarlås/överlås/Polislås)
 • 4 st. nycklar huvudlås, den nedre – nycklar märkta CMM231
 • 4 st. nyckelbrickor
 • 3 st. nycklar till postfack
 • 2 st. garagenycklar (om garageplats hyrs)
 • 1 st. garagesändare (om garageplats hyrs)

Lägenhetsinnehavaren ansvarar även för samtliga gjorda extranycklar, nyckelbrickor och garagesändare.

Vid förlust av nycklar, nyckelbrickor och garagesändare

Tappade, ersättnings- eller extra nyckelbricka bekostas av medlem, till en kostnad beroende på vilken typ av nyckel eller sändare som behövs ersättas. Nyckelbricka levereras via styrelsen till hemadressen.

 • Beställning av ersättningsnycklar
  • Modell 4800 – Underlås/huvudlås
  • Tillhållarlås/överlås/Polislås
 • Beställning av lås och fönstercylinders (avser lägenhet med uteplats)
 • Beställning av ersättningsnyckelbrickor
  • Kostnad för boende – Styrelsen ordnar samt fakturerar 250 kr inkl. moms per styck
 • Garagesändare
  • Kostnad för boende – Styrelsen ordnar samt fakturerar 1100 kr inkl. moms per styck
Beställ och hämta lås och nycklar hos Gerts Lås & Larm

För beställning av lås och ersättningsnycklar hänvisar styrelsen till föreningens lås- och nyckelpartner Gerts Lås & Larm, www.gertslas.se

Boende medtager giltig legitimation samt hyresavi.

Beställning av nyckelbricka görs hos styrelsen

Har du tappat bort din nyckelbricka eller behöver beställa extra så fyller du i formuläret nedan och mejlar det till styrelsen, styrelsen@brfsilverdalsbacken.se

Göra kopior av nycklar

För att göra kopior av nycklar vänder dig till Gerts Lås & Larm, www.gertslas.se

Lägenhetsinnehavaren står för kostnaden. Endast nycklar för lägenhet samt postbox får kopieras. Medtag legitimation samt hyresavi eller liknande där det framgår äganderätt till lägenheten, gärna också en befintlig nyckel.

Partner som utkvitterar nycklar- nyckelbrickor alt. garagesändare

Partner ansvarar för att samtliga nycklar- nyckelbrickor och garagesändare skall kunna redovisas. Med partner menas t. ex. föreningens fastighetsskötare eller andra tjänsteutövare.

 • Behörig person (Partner) har rätt att från Styrelsen kvittera ut nycklar alt. nyckelbrickor. Legitimation uppvisas.
 • Partner ansvarar för att samtliga utkvitterade nycklar- nyckelbrickor och garagesändare skall på uppmaning av Styrelsen kunna redovisas t.ex. vid ett återlämnande.
 • Partner ansvarar för att kontakt mellan dem och Styrelsen hålls uppdaterad t.ex. vid byte av kontaktperson.
 • Partner är ersättningsskyldig vid förlust av utkvitterade nycklar- nyckelbrickor och garagesändare.
 • Partner är ersättningsskyldig för återställande av föreningens låssystem vid förlust av utkvitterade nycklar.
 • Partner är skyldig att omgående meddela Styrelsen vid förlust av utkvitterade nycklar- nyckelbrickor.
 • Styrelsen står för kostnaden om behov finns att utöka antalet nycklar- nyckelbrickor och garagesändare.
Hittade du inte det du sökte?

Tyvärr händer det att information saknas eller inte är uppdaterad. Om du saknar du något, eller om något inte stämmer, skicka ett mejl och berätta, styrelsen@brfsilverdalsbacken.se