Renovera din lägenhet

Som bostadsrättsinnehavare har du ganska stor frihet att göra om din bostad så som du önskar – men det finns vissa regler du behöver förhålla dig till.

Att renovera sin bostadsrätt är som att ge sitt hem en personlig touch och göra det till en plats som speglar ens egna stil och smak. Men även om du äger rätten att bo i din bostad så äger du inte själva bostaden – det gör din bostadsrättsförening.

De nya föreskrifterna från 2024 i Bostadsrättslagen klargör att bostadsrättshavare inte får utföra förändringar eller nybyggnationer i sin lägenhet utan tillstånd av styrelsen.

Dessa åtgärder inkluderar:
  • Installation eller förändring av ledningar för avlopp, värme, gas, vatten eller ventilation.
  • Modifiering av ventilationssystemet, såsom ventilationsaggregat, ventiler eller ventilationsdon.
  • Installation av eldstad, rökkanal eller andra delar av fastighetens brandskydd, inklusive brandtätning och gränser mellan brandceller.
  • Ingripande i bärande konstruktioner.
  • Omfattande förändringar av planlösningen.
  • Modifiering av byggnadsdelar som är skyddade av kulturminneslagen.
Villkor för tillstånd att renovera

Styrelsen har befogenhet att ställa villkor för tillståndet till renoveringen. Detta innebär att styrelsen kan kräva intyg, certifikat från entreprenörer, ritningar, besiktningsprotokoll med mera. Dock kan styrelsen bara neka tillstånd om åtgärden skulle orsaka påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Otillåten renovering

Om en bostadsrättshavare genomför en otillåten renovering kan det resultera i att bostadsrätten sägs upp, om inte bostadsrättshavaren i efterhand ansöker om tillstånd för renoveringen och får det beviljat av föreningen, eller återställer lägenheten till sitt ursprungliga skick före den otillåtna renoveringen.

Överklaga beslutet

Bostadsrättshavaren kan överklaga till hyresnämnden om styrelsen inte lämnat tillstånd till en renoveringsåtgärd, eller tycker att styrelsen har ställt upp orimliga villkor. Har bostadsrättshavaren inte fått tillstånd till renoveringen antingen av styrelsen eller hyresnämnden är renoveringen otillåten.

Kontakta styrelsen här om du har frågor eller behöver tillstånd.

Att tänka på inför renovering

Lägenhetsdörr

Lägenhetsdörren tillhör bostadsrättsföreningen och får inte bytas utan tillstånd från styrelsen. Vill lägenhetsinnehavaren byta mot en dörr med högre säkerhetsklassning så måste dörren hålla samma utseende och färg som övriga dörrar i trapphuset.

Golvvärme

Det är viktigt att notera att golvvärmen inte får kopplas till fastighetens befintliga värmesystem eller varmvattensystem. Dessutom är det inte tillåtet att installera golvvärme på ett sätt som resulterar i en höjdskillnad mellan golvytan utanför badrummet och tröskeln till badrummet.

Vi rekommenderar starkt att man undviker att ta bort tröskeln till badrummet om det inte finns mycket specifika skäl för detta. Tröskeln är normalt sett nödvändig för att förhindra att vatten läcker ut från badrummet. Om tröskeln ändå tas bort kan det bli nödvändigt att justera lutningen på golvet mot golvbrunnen för att förhindra vattenläckage.

Köksfläkt och ventilation

Anslutning av motordrivna fläktar till husets ventilationsanläggning är förbjudet, eftersom det rubbar det naturliga luftflödet. Om din lägenhet har en motordriven fläkt måste du ta ansvar för att ta bort den, även om den fanns där när du flyttade in.

Ventilationssystem med självdrag fungerar genom att varm luft stiger upp genom huset från köksfläktar, ventilationsöppningar i rummen och genom luftkanaler i väggarna för att sedan avledas genom takfläktar. Detta skapar ett undertryck som driver luftcirkulationen i huset.

När en lägenhet använder en motordriven fläkt förändras trycket i ventilationssystemet och stör det naturliga luftflödet. Det resulterar i att använd luft och matos inte leds ut som det ska utan sprids istället till grannarna.

Att använda kolfilter i köksfläkten löser inte problemet eftersom det är lufttrycket, inte luftens renhet, som är avgörande.

Hittade du inte det du sökte?

Tyvärr händer det att information saknas eller inte är uppdaterad. Om du saknar du något, eller om något inte stämmer, skicka ett mejl och berätta, styrelsen@brfsilverdalsbacken.se