Sophantering

Varje bostadsrättsägare är ansvarig för att hantera sitt avfall på rätt sätt.

Felaktigt hanterat avfall kan snabbt höja föreningens kostnader och därmed våra avgifter. Det försämrar även möjligheten att återvinna materialet.

För att göra det så enkelt som möjligt för våra medlemmar hanterar vår förening en mängd olika typer av avfall i hushållen; restavfall, matavfall, förpackningar, batterier, lampor och så vidare.

Det kan vara svårt att veta hur de olika fraktionerna ska sorteras och var det ska lämnas. För att underlätta hanteringen och sorteringen har vi sammanställt de vanligaste avfallstyperna och hur de ska sorteras.

Soprum

I vår förening har varje hus ett soprum. I soprummen finns gröna kärl avsedda för restavfall och bruna kärl avsedda för matavfall samt återvinningskärl för tidningar/returpapper.

Restavfall

Restavfallet ska förpackas i plastpåsar och stängda plastpåsar läggs i de gröna kärlen.

Matavfall

Matavfallet ska läggas i bruna pappåsar från Sollentuna Energi. Påsarna finns i soprummen. Inga plastpåsar får läggas i de bruna kärlen! Felsorterat avfall och fel påsar ger upphov till avvikelserapporter och kan leda till omställning av abonnemanget, vilket i sin tur ger ökade kostnader för oss.

Ljuskällor

Glödlampor och lågenergilampor utan förpackning (trasiga kan läggas i förpackning) Lysrör: utan förpackning (trasiga kan läggas i förpackning)

Småbatterier

Kartonger eller annat avfall/material får inte läggas på golvet i soprummen eller återvinningsrummen. Sophämtarna måste ha fria golvytor för att kunna hämta kärlen. Om golvet är belamrat av avfall hämtas inte soporna och vi måste eventuellt beställa budad hämtning mot extra avgifter.

Återvinningsrum

Det finns två återvinningsrum i huset vid Johannesbergsplan. Där finns kärl för Pappersförpackningar: mindre wellpappskartonger; rena och tillplattade Hårda och mjuka plastförpackningar: t.ex. plastflaskor, burkar, frigolit med mera.

Glasförpackningar: t.ex. flaskor och burkar.

Metallförpackningar: t.ex. konservburkar och tuber.

Endast material som finns på instruktionerna i återvinningsrummen får läggas i kärlen. Felsortering kan leda till extra sorteringsavgifter.

Återvinningscentral och Miljöbilen

Övrigt avfall såsom elavfall, färgrester, kemikalier, stora kartonger och stora frigolitbitar, spegelglas, hushållsglas, porslin, stekpannor, kastruller, växter, julgranar, möbler, byggmaterial med mera, ska var och en lämna till Återvinningscentralen, se www.sorab.se för mer information. 

Miljöbilen

Farligt avfall och mindre elavfall kan även lämnas till Miljöbilen, se www.sollentunaenergi.se för mer information.

Hagby Återvinningscentral

Adress: Frestavägen 10, Täby

Via E4: följ E4 norrut mot Uppsala. Sväng av vid trafikplats Häggvik och följ skyltar mot Täby kyrkby. Åk på Norrortsleden ca 6 km, följ skyltar mot Hagby Återvinningsanläggning. Kör rakt in på Frestavägen i rondell efter avfarten. Hagby-anläggningen finns på din vänstra sida efter cirka 700 meter.

Hittade du inte det du sökte?

Tyvärr händer det att information saknas eller inte är uppdaterad. Om du saknar du något, eller om något inte stämmer, skicka ett mejl och berätta, styrelsen@brfsilverdalsbacken.se