Föreningens stadgar

Föreningens stadgar är både interna regler och en sammanfattning av medlemmarnas lagliga skyldigheter. Tydliga stadgar utgör en stabil grund för en välfungerande bostadsrättsförening.

Enligt bostadsrättslagen krävs stadgar för varje förening, men det finns minimikrav som måste inkluderas enligt lagen. Stadgarna kan förtydliga lagens krav och reglera specifika förhållanden inom föreningen.

Stadgarna kan inte strida mot lagen; om så sker, gäller alltid lagen. För att ändra stadgarna krävs ett beslut på en föreningsstämma, där ändringen tydligt anges i kallelsen.

Hittade du inte det du sökte?

Tyvärr händer det att information saknas eller inte är uppdaterad. Om du saknar du något, eller om något inte stämmer, skicka ett mejl och berätta, styrelsen@brfsilverdalsbacken.se