Stamspolning i våra fastigheter

Vi vill meddela er om att vi inom kort kommer vi att utföra en stamspolning i fastighetens ledningar.

Som bostadsrättsförening behöver vi se till att avloppen i fastigheterna spolas med ett intervall på cirka 5 år. Processen inleds med att spola samtliga avlopp i lägenheterna som ligger längst ner i fastigheten, ända fram till huvudledningen på mark- eller källarnivå.

När detta steg är avklarat fortsätter teknikern uppåt i fastigheten, hanterar varje lägenhet successivt. Detta fortsätter tills varje stående stam och alla grenledningar har blivit noggrant högtrycksspolade.

Viktigt för dig som är boende!

För att kunna utföra stamspolningen effektivt och säkert behöver vi komma in i alla lägenheter under den dag då arbetet sker. Detta är nödvändigt för att minimera risken för översvämningar och för att säkerställa att alla stammar spolas ordentligt.

Du ska ha fått mer detaljerad information om tidpunkten för besöket i din lägenhet till din brevlåda. Om du inte fått det så ska du höra av dig till styrelsen så att du vet vilken dag vi behöver komma in i din lägenhet.

Har du inte möjlighet att vara hemma under dagen då stamspolning sker i din port så  behöver du ställa ytterdörren i ett så kallat serviceläge. Ett vanligt sätt att sätta ytterdörren i serviceläge är att ta ur nyckeln ur dörren lite innan nyckeln vridits ett helt varv.

  • När låset är i normalt läge kan endast lägenhetsinnehavarens nyckel användas.
  • När låset är i serviceläge kan en av BRF Silverdalsbackens generella nycklar användas.
Varför ska vi göra en stamspolning?

Stamspolning är en viktig underhållsåtgärd som syftar till att rengöra och avlägsna eventuella blockeringar eller sediment som kan ha ackumulerats i våra avloppsledningar över tid. Det förlänger nämligen livslängden på rören och görs för att undvika risken för ovälkomna stopp och översvämningar, som i sin tur kan leda till fuktskador och höga kostnader.

Om du har några frågor eller funderingar angående stamspolningen är du välkommen att kontakta oss, styrelsen@brfsilverdalsbacken.se