Någon gång per månad levererar vi nyheter direkt till din inkorg med uppdateringar om föreningen, viktiga beslut och kommande evenemang.

Styrelsen

I varje bostadsrättsförening finns en styrelse som ansvarar för att ta beslut kring den dagliga driften av föreningen.

Kontakta styrelsen

Vi svarar jättegärna på frågor och tar in synpunkter på förbättringar eller förslag. Nedan e-postadress går till samtliga styrelsemedlemmar och vi svarar så fort vi kan.

styrelsen@brfsilverdalsbacken.se

Styrelsens uppdrag

Att vara del av styrelsen är ett ansvarsfullt och tidskrävande uppdrag som kräver engagemang och kunskap. Det innebär inte bara att ha ansvar för fastighetens tekniska funktioner utan även för ekonomin och att se till att föreningen följer lagar och regler.

Styrelsens medlemmar är valda av föreningens medlemmar och de arbetar för medlemmarnas bästa intressen. De kallas ledamöter och möts regelbundet för att fatta beslut som rör föreningens verksamhet och tillgångar, vilket innebär att de förvaltar och ser till att föreningens tillgångar hålls i gott skick.

Inom styrelsen finns olika roller som fördelas vanligtvis på föreningsstämman eller genom ett särskilt styrelsemöte. För att bli en del av styrelsen kan man kontakta valberedningen och uttrycka sitt intresse. Alla beslut inom styrelsen fattas genom omröstning där varje ledamot har en röst av lika värde.

Föreningen har en årlig föreningsstämma där alla medlemmar kallas. Det är ett viktigt möte där ekonomiska rapporter fastställs, ansvarsfrihet för styrelsen diskuteras och styrelsen för den kommande perioden väljs.

Vad händer om ingen vill sitta i styrelsen?

Om det blir svårt att få personer att engagera sig i styrelsen kan det leda till svårigheter för föreningen. Om en styrelse inte kan bildas kan det leda till att föreningen hamnar i likvidation, där en likvidator utses för att avveckla föreningens tillgångar och eventuellt fördela överskott till medlemmarna. Det är därför väsentligt att föreningen har en fungerande styrelse för att undvika liknande situationer.

Styrelsemedlemmar

Börje Nilsson (Margreteborgsvägen 19)
Ledamot, Ordförande
borje.nilsson@brfsilverdalsbacken.se

Thomas Wahlman (Margreteborgsvägen 11)
Ledamot, Nyckelansvarig och Fastighetsansvarig
thomas.wahlman@brfsilverdalsbacken.se

Sif Gudmundsdottir (Margreteborgsvägen 21)
Ledamot, Sekreterare
sif.gudmundsdottir@brfsilverdalsbacken.se

Fredrik Olsson (Margreteborgsvägen 21)
Ledamot, kassör
fredrik.olsson@brfsilverdalsbacken.se

Kajsa Lidbjörk (Johannesbergsplan 4)
Ledamot
kajsa.lidbjork@brfsilverdalsbacken.se

Jörgen Jonsson (Johannesbergsplan 10)
Suppleant
jorgen.jonsson@brfsilverdalsbacken.se

Elisabeth Hekkelstrand (Margreteborgsvägen 19)
Suppleant
elisabeth.hekkelstrand@brfsilverdalsbacken.se

Alenka Airiman (Margreteborgsvägen 13)
Suppleant
alenka.airiman@brfsilverdalsbacken.se

Om du är intresserad av styrelsearbete eller vill engagera dig i vår förening på annat sätt kontakta, föreningens valberedning.

Hittade du inte det du sökte?

Tyvärr händer det att information saknas eller inte är uppdaterad. Om du saknar du något, eller om något inte stämmer, skicka ett mejl och berätta, styrelsen@brfsilverdalsbacken.se