Välkommen
hem till
Silverdalsbacken

Din bostadsrättsförening på höjden i Silverdal.

Kontakta styrelsen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Akuta ärenden

Felanmälan mellan fredag 16:00 och måndag kl 07:00 ska endast användas i akuta ärenden. Ett ärende anses akut då det är risk för;

  • skada på person eller,
  • allvarlig skada på egendom.

För alla sorters felanmälningar innebär jourlarm en stor kostnad. Onödiga larm kan komma att debiteras den som gjort en jouranmälan. Om du är tveksam om det är nödvändigt att larma, kontakta först någon i styrelsen.

Jourlarm

Telefon: XX-XXX

Testblock

Innehåll

Att bo i bostadsrätt