Utemiljö och innergård

En omhändertagen och välplanerad innergård höjer inte bara boendemiljön – det höjer också värdet på vår fastighet. Så låt oss tillsammans ta hand om den.

Under årens lopp har vi sett att det finns ett behov av att tydliggöra vad som är den boendes ansvar och vad som är föreningens ansvar. Utemiljön gör intryck på alla boende i föreningen och dessutom kan misskött växtlighet orsaka skada på fasader och uteplatser med sina rotsystem. Brf Silverdalsbacken har valt att anlita en trädgårdsmästare för att sköta innergård och häckar. 

Företaget är sollentunabaserat och heter:

MK trädgårdsskötsel
Fridshyddevägen 2
191 36 Sollentuna
mktradgard.se

Växtlighet på innergården

Häckar i anslutning till uteplatsen och all annan växtlighet är plantera av föreningen. Det är inte tillåtet att ta bort befintlig häck och plantera ny utan styrelsens godkännande.

Skötsel av växtlighet och innergård

Trädgårdsmästarna sköter beskärning av häckar i anslutning till uteplatser. De gör detta säsongsanpassat efter varje växttyp och för att de skall växa på bästa sätt. Föreningen bekostar även vid behov ny jord och näring även till häckarna på initiativ av trädgårdsmästarna.

Övrig skötsel som exempelvis byte av sand i sandlådan, stenmjöl i gångar och planering av blomrabatter kommer att utföras av trädgårdsmästare.

Hittade du inte det du sökte?

Tyvärr händer det att information saknas eller inte är uppdaterad. Om du saknar du något, eller om något inte stämmer, skicka ett mejl och berätta, styrelsen@brfsilverdalsbacken.se