Uteplats och balkong

Uteplats (som tillhör bostadsrätten) och balkong har den boende skötselansvar för. Dock är detta en del av den gemensamma boendemiljön och därför finns det ett antal förhållningsregler och bestämmelser som alla boende skall känna till. 

Förvaring av brandfarliga varor

Lägenhet samt inglasad balkong

Sprayburkar och gasolflaskor, högst 5 liter. Brandfarlig vätska, högst 10 liter. Inglasad balkong räknas som en del av lägenheten

Ej inglasad balkong

Gasolflaskor, högst 26 liter (P11). Brandfarlig vätska i behållare, högst 25 liter. Förvaring i skåp som skyddar behållarna från väder och vind rekommenderas

Häckar i anslutning till uteplatsen

I anslutning till uteplatsen är det endast häckar som har planterats av föreningen. Trädgårdsmästarna sköter beskärning av häckar i anslutning till uteplatsen. De gör detta säsongsanpassat efter varje växttyp och för att de ska växa på bästa sätt. Föreningen bekostar även vid behov ny jord och näring även till häckarna på initiativ av trädgårdsmästarna.

Det är inte tillåtet att ta bort befintlig häck och plantera nytt utan styrelsens godkännande.

Vinterunderhåll av balkong och uteplats

Vintertid ansvarar boende för att snöröja sin uteplats eller balkong. Balkongen ska snöröjas för att undvika att snö rasar ner på underliggande balkonger och mark.

Trätrall och insynsskydd

Om du vill lägga trätrall eller bygga insynsskydd skall du först kontakta styrelsen. Skicka ett mail och beskriv vad du vill göra och hur, gärna med en skiss med måttangivelser. Detta räknas som förändring av bostadsrätt och skall godkännas av styrelsen innan byggnation påbörjas.

Att styrelsens godkännande krävs är för att utemiljön skall vara likformig och ge ett sammanhängande intryck. Dessutom skall exempelvis trätrall kunna avlägsnas vid behov.  

Inglasning av balkong

Om du tänker glasa in din balkong måste du ha bygglov samt kontakta styrelsen och skriva ett avtal med bostadsrättsföreningen. Närmare uppgifter om bygglov finns på kommunens hemsida, https://www.sollentuna.se/bygga-bo–miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/

Att odla på balkongen

På din egen balkong eller uteplats får du odla vad du vill i  odlingslådor eller krukor – så länge det är lagliga växter. Och så länge växterna hänger på insidan av balkongen så att inga krukor riskerar att trilla ner och orsaka skada. Tänk också på att vattnet ska stanna i krukorna – inte rinna ner på grannen nedanför. Därför passar odlingslådor bäst på marken.

Om att grilla på balkongen

Du får lov att grilla på balkongen men endast med el eller gasol. Kolgrill både osar och kan utgöra en brandfara och är förbjuden att använda på balkongen. Du kan läsa mer om grillning i föreningens stadgar och trivselregler.

Vill du göra något som påverkar gemensamma ytor i din bostadsrättsförening ska du skriva ner förslaget på en motion som tas upp och röstas om på föreningsstämman.

Hittade du inte det du sökte?

Tyvärr händer det att information saknas eller inte är uppdaterad. Om du saknar du något, eller om något inte stämmer, skicka ett mejl och berätta, styrelsen@brfsilverdalsbacken.se