Våra parkeringsplatser

Här är allt du behöver veta om parkeringsplatser i vår bostadsrättsförening

Föreningen har 55 stycken garageplatser varav 12 stycken med möjlighet till att ladda elfordon. Där finns även 2 stycken MC/mopedplatser. Det finns 20 stycken parkeringsplatser utomhus. Föreningen tillåter max två garage- eller parkeringsplats per lägenhet.

Kostnad

Garageplats: 840 kr/mån
Garageplats, elbilsladdning: 1240 kr/mån, plus elanvändning.
MC/mopedplats: 320 kr/mån
Parkeringsplats utomhus: 415 kr/mån

Om ni behöver en nyckel till garaget, kontakta styrelsen. Depositionsavgift på 500 kr tas ut för nycklar till förråd och garage. Detta för att det är svårt att få tillbaka nycklarna vid avflytt från föreningen.

Ingen förvaring i garaget

Observera att ingen förvaring av lösa föremål får ske i garaget och definitivt inga brandfarliga varor. Reservdunk av drivmedel får förvaras i bil. Till gruppen brandfarliga varor räknas bland annat gasol, acetylen, bensin, eter, thinner, t-sprit, aceton, toluen och koncentrerad spolarvätska. Utspädd spolarvätska räknas som brandreaktiv. 

Förbjudet att tvätta fordon i garaget

Att tvätta fordon, vare sig det är bilar eller andra motorfordon, på gatorna eller i våra garage är inte tillåtet. Det beror på att tvättvattnet rinner ner i dagvattenbrunnar som inte är utrustade med de nödvändiga filtreringssystemen. Därmed riskerar föroreningar att hamna direkt i våra vattendrag. Dessutom är det viktigt att notera att sköljning av fordon som är förorenade av exempelvis asfalt, olja och andra tungmetaller inte heller är tillåtet, eftersom dessa ämnen inte kan brytas ned naturligt.

För att undvika dessa problem hänvisar vi till särskilt avsedda tvättplatser för fordon. Den närmast bensinstationen utrustad med biltvätt är OKQ8 på Sollentunavägen 29.

Ställ dig i kö

Kötiden räknas från när man skickat in sin anmälan via mail om man är boende. Om man ännu inte flyttat in gäller kötiden från dagen då man har tillträde till lägenheten. 

När man tilldelas en plats har man två veckor på sig att tacka ja. Andra gången man tackar nej till erbjuden plats hamnar man sist i kön.

I meddelandet ska du ange:
  • Fullständigt namn
  • Tresiffrigt lägenhetsnummer
  • Telefonnummer och e-postadress

Skicka ansökan till styrelsen@brfsilverdalsbacken.se

Observera att det är den eller de personer som är medlemmar i föreningen, som kan stå i kö. Du får en bekräftelse om att du kommit med på kölistan från styrelsen.

Laddplatser för elbilar

Önskar du laddplats till din elbil. Föreningen har installerat 12 laddplatser för elbilar i garaget. Läs mer om hur du ansöker om en plats på sidan, Laddplatser för elbilar.

Så här går det till

När en plats blir ledig kontaktar styrelsen den person i kölistan som står först i tur. Det är viktigt att du snabbt återkopplar till styrelsen om du vill ha parkeringsplatsen. Du kommer därefter få ett avtal skickat till dig från MBF (vår förvaltare) och mer information om tillträde.

Förvaltaren kontrollerar att den sökande är medlem i föreningen. Du kommer inte att kunna skriva kontrakt på parkering eller garageplats om det visar sig att du inte är medlem, trots att du kommit först i kön.

Vid tillträde och platsbyten enligt eget önskemål debiteras medlemmen en administrativ avgift motsvarande den avgiften vår förvaltare tar ut för att upprätta ett nytt avtal.

Felanmälan och övriga frågor

Har du problem med exempelvis garageport eller belysning kontaktar du styrelsen.

Hur gör jag om jag har problem med min laddare?

Kontrollera först att laddstationens ladduttag är fritt från synliga skador.

Kontakta sedan vår leverantör för support av laddstationen:

Newel AB
Vinthundsvägen 159
128 62 Sköndal
E-post: support@newel.se
Telefonnummer: 08-18 14 12

Är du i behov av service eller reparation ska du i första hand kontakta styrelsen via e-post, styrelsen@brfsilverdalsbacken.se

Byte av parkeringsplats

Medlem får byta p-plats med annan medlem som också hyr en p-plats om båda medlemmarna är villiga att göra detta, detsamma gäller för garageplats, dock måste styrelsen godkänna bytet och nya avtal tecknas.

Finner inte medlemmen någon att byta med så kan medlemmen ställa sig i kö för ny parkeringsplats. Här kan du läsa vilka regler som gäller.

En annan bil står på min parkeringsplats

Om någon otillåtet står på din parkeringsplats eller på plats som inte är avsedd för parkering av bilar så kan du ringa Aimo Park, telefon 0771-96 90 00.

Det kan dock gå snabbare att direkt försöka få tag på fordonsägaren och upplysa hen om att fordonet behöver flyttas omgående.

Du kan oftast hitta information om fordonsägare på, biluppgifter.se

Inbrott i bilen

Inbrott i din eller andras bilar anmäler du till polisen på telefon 08-114 14.

Hittade du inte det du sökte?

Tyvärr händer det att information saknas eller inte är uppdaterad. Om du saknar du något, eller om något inte stämmer, skicka ett mejl och berätta, styrelsen@brfsilverdalsbacken.se