Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Bostadsrättsföreningen Silverdalsbacken samlar in, använder och skyddar personlig information som samlas in från besökare på vår hemsida.
Insamlad information

När du besöker vår hemsida kan vi samla in viss information automatiskt genom användning av cookies och liknande tekniker. Denna information kan inkludera din IP-adress, webbläsartyp, tidpunkter för åtkomst och vilka sidor som besökts. Denna information används för att förbättra hemsidans funktionalitet och för att analysera trender i användarbeteende, men den används inte för att identifiera specifika individer om inte detta sker frivilligt genom t.ex. en kontaktformulär.

Om du frivilligt väljer att ge oss personlig information, såsom namn, e-postadress eller telefonnummer via kontaktformulär eller liknande kan denna information användas för att besvara dina förfrågningar, skicka relevant information eller för att kommunicera med dig angående BRF Silverdalsbacken.

Dela av information

Vi delar inte personlig information med tredje parter utan ditt samtycke, förutom när det är nödvändigt för att fullfölja lagliga krav eller för att skydda BRF Silverdalsbackens rättigheter, egendom eller säkerhet.

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den personliga informationen vi samlar in och för att förhindra otillåten åtkomst, förändring eller spridning av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilken personlig information vi har om dig, att korrigera eventuella felaktigheter, begära radering av information eller invända mot hur vi hanterar din information. Kontakta oss om du vill utöva dessa rättigheter eller om du har frågor om vår integritetspolicy.

Ändringar i policyn

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och ändras över tid. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida, så var vänlig och granska den regelbundet för att hålla dig informerad om hur vi skyddar din personliga information.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar angående denna integritetspolicy eller vår hantering av din information, är du välkommen att kontakta oss via, styrelsen@brfsilverdalsbacken.se.

Senast uppdaterad: 2023-11-26